Håll gångbanan fri

Du som är fastighetsägare är ansvarig för att fotgängare kommer fram utan problem på gångbanan längs med din fastighet.

Du ska hålla gångbanan framför din fastighet fri från skräp, löv, grenar, snö, is och annat, även om den inte ligger i direkt anslutning till fastighetsgränsen.

På vissa ställen finns gräs mellan fastigheten och gångbanan. Det har ingen betydelse, gångbanan utanför din fastighet är fortfarande ditt ansvar.

Tryggt och trevligt

Orsaken till att du är ansvarig för att hålla rent runt fastigheten är att det ska vara lätt och säkert att komma fram, men det handlar också om trivsel och trevnad. Se därför till att ta upp skräp och ogräs som finns utanför din fastighet.

Och ta hand om skräpet på rätt sätt. Det betyder att du inte får flytta skräpet från gångbanan till körbanan eller sopa ned det i rännstenen eller rännstens- eller dagvattenbrunnar.

Har du en brunn utanför din fastighet är det bra om du håller den fri från skräp och löv så att regnvattnet kan rinna ned i den i stället för att samlas i vattenpölar eller i värsta fall orsaka översvämning.