Håll sikten fri

Det är viktigt att du som är fastighetsägare ser till att sikten är fri för fotgängare, cyklister och bilister. Det finns mycket du kan göra - till exempel klippa häcken.

Bilden illustrerar höjd och bredd för hur växter på din tomt får vara i anslutning till väg och gångbana.


Med fri sikt i gatukorsningar kan olyckor undvikas, tack vare att trafikanterna hinner upptäcka varandra i tid. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från utfarten och gatan eller gångbanan. Vid utfart får dina växter inte vara högre än 80 cm.

Har du hörntomt gäller höjden 80 cm i minst 10 m åt vardera håll, från gathörnet räknat. Detta oavsett om tomten ligger vid en gata, gång- eller cykelbana.

Växter innanför och utanför tomtgränsen

Häckar och buskar ska växa innanför ditt eget tomtområde. Ibland är det svårt att hålla växterna innanför tomtgränsen. Du ska se till att gående och trafikanter enkelt kan passera under växter som växer utanför tomtgränsen. Vid en gångbana ska den fria höjden vara 2,5 m och vid en cykelbana ska den vara 3,2 m. Över körbana krävs en fri höjd på 4,7 m.

Skyltar ska vara synliga

Växterna får heller inte skymma skyltar, vägmärken eller gatubelysning.