Ansvar för snöröjning

Du som äger en villa eller en annan fastighet ansvarar för att det går att komma fram på gångbanor och trottoarer utanför ditt hus och din tomt utan att halka.

Husägarens snöröjningsuppgifter

Det här måste du göra om du äger ett hus eller en tomt där du bor själv:

  • Röj bort snön och sanda eller salta så att det är lätt att gå förbi utan att halka.
  • Om det går att gå förbi relativt nära husväggen måste du ta bort snö och istappar från taket.
  • Underlätta för smältvattnet att rinna undan genom att hålla rännstensbrunnarna fria från snö och skräp.
  • Alla fastighetsägare inom detaljplanerat område ska ta bort sanden från gångbanan utanför sin fastighet.

Om du är fastighetsägare till flerfamiljshus måste du dessutom:

  • Forsla bort snö och is som hamnat på den egna fastigheten. Det gäller exempelvis snö och is från infarter, parkeringar, gångbanor och tak.
  • Ta alltid bort snö och istappar från taket.
Sand till gångbanor

För villaägare som ansvarar för allmän gångbana finns det sand att hämta på utvalda platser i kommunen. Du kan se var du kan hämta sand på den här kartan med utmarkerade adresser för gula lådor som innehåller gångbanesand.

Var ska jag göra av snön?

Du får aldrig skotta ut snön på gatan eller vägen! Det är också absolut förbjudet att använda kommunal mark eller någon annans mark än din egen för lagring av snömassor, om du inte har tillstånd.

Snö från den egna tomten ska du lägga upp på den egna tomten. Snö från gångbanor lägger du i en vall mellan körbanan och gångbanan eller mot fastighetsgränsen. Det är viktigt att snövallarna inte skymmer sikten för trafikanterna.

Lägg upp snön på ett sådant sätt att det fortfarande går lätt att ta sig fram, även för rullstolar och barnvagnar. Går det inte lätt att ta sig fram måste du forsla bort snön.

Gör du en snövall behöver du göra en öppning i snövallen så att din soptunna kan tömmas. Gör också gärna en öppning i snövallen vid korsningar så att gående lättare kan gå över gatan.