Utstakning och lägeskontroll

Utstakning

När ditt bygglov är godkänt och du har fått ett startbesked behöver du en utstakning för att kunna bygga.

Vid enkla byggnationer och vid tillbyggnader kan det räcka med en grovutstakning. Då markerar vi med pinnar de brytpunkter och hörn som du som beställare eller som byggherren vill ha utsatta.

Vid en finutstakning markerar vi med färgpenna eller spik på profilerna. Profiler är en konstruktion som du bygger vid de hörn du vill ha utsatta vid finutstakningen. 

Lägeskontroll

De flesta bygglovsbeslut kräver en lägeskontroll. En lägeskontroll innebär att en mätningsingenjör kontrollmäter att huset står där det ska enligt bygglovet. Vid nybygge är det oftast lämpligast att göra mätningen på grunden eller gjutformen.

Du kan läsa om kostnaden för lägeskontroll under Kommunens taxor och avgifter.