Utstakning och lägeskontroll

Utstakning

När ditt bygglov är godkänt och du har fått ett startbesked behöver du en utstakning för att kunna bygga.

Vid enkla byggnationer och vid tillbyggnader kan det räcka med en grovutstakning. Då markerar vi med pinnar de brytpunkter och hörn som du som beställare eller som byggherren vill ha utsatta.

Vid en finutstakning markerar vi med färgpenna eller spik på profilerna. Profiler är en konstruktion som du bygger vid de hörn du vill ha utsatta vid finutstakningen (se nedan under dokument och länkar). 

Lägeskontroll

De flesta bygglovsbeslut kräver en lägeskontroll. En lägeskontroll innebär att en mätningsingenjör kontrollmäter att huset står där det ska enligt bygglovet. Vid nybygge är det oftast lämpligast att göra mätningen på grunden eller gjutformen.

Var kan du beställa utstakning och lägeskontroll?

Du som kund kan välja om du skall beställa din utstakning och lägeskontroll av:

  • oss på Geografisk Information, Södertälje kommun eller
  • ett externt företag med grundläggande mätningsteknisk färdighet.

Oavsett vem du väljer att beställa tjänsten hos måste du skicka in dokumentationen till Södertälje Kommun i samband med ditt bygglov.

Nya krav på dokumentationen

Södertälje Kommun har beslutat om nya krav på dokumentationen för lägeskontroller inom Södertälje kommun. Se till att du skickar in lägeskontrollen enligt nedanstående specifikation (format och form) till Geografisk Information och till Bygglovsenheten så behöver du inte betala någon avgift. Om du skickar in lägeskontrollen i ett annat format och vi behöver lägga tid på att hantera ärendet kommer du att debiteras timtid för arbetet. 

Dokumentet med krav vid lägeskontroll av externa företag finns i länklistan nedan.

Där finns också  exempel på lägeskontrollintyg.

Kostnad utstakning och lägeskontroll

För aktuell taxa, se under dokument och länkar.