Adresser och namnsättning

Södertälje kommun ansvarar för adress- och namnsättning inom kommunen. På dessa sidor kan du läsa om hur adress och namnsättning går till samt hitta information om gatunamnens historia med hjälp av kommunens webbkarta.