Gatunamnens historia

Varför heter den gamla landsvägen Stockholmsvägen? Det och många andra svar om Södertäljes gator finns i webbkartan. Underlaget är från boken Gatunamn i Södertälje av Göran Gelotte.

Att den gamla landsvägen mot Stockholm heter just Stockholmsvägen eller att vägen mot Tveta heter Tvetavägen känns självklart. Många gatunamn har vuxit fram naturligt. De beskriver helt enkelt var vägen leder. Eller, var de ledde när gatan fick sitt namn. Ta till exempel Oxbacksgatan. När den fick sitt namn gick den till Oxbacken, en plats där det fanns kreaturmarknader fram till 1880-talet.

För vissa gator finns det en ganska enkel förklaring. Som Täppgatan. Här fanns det många täppor utmed vägen.

Många gator namnges också efter personer. Med eller utan anknytning till Södertälje. En gata i Lina Hage har namngetts efter Vatt-Anna. Hon var en vattenhämterska som var verksam i staden i slutet av 1800-talet.

I Lina Hage har många gator fått namn efter kvinnor. Utöver Vatt-Annas väg finns Jenny Lidmans stig, Elin Wägners stig, Wendela Hebbes väg, Karin Boyes väg, Alice Tegnérs stig, Tora Dahls väg, Elsa Beskows stig, Hedvig Almgrens väg och Agnes Söderlunds väg.

Läs mer om gatunamnens historia i boken Gatunamn i Södertälje av Göran Gelotte.