Aktuellt

Inga nya beställningar i sommar

2018-07-13

Tyvärr är vi helt fullbokade under sommaren och kan därför inte ta emot nya beställningar vad gäller lägeskontroll, utstakning och gränspåvisning.

Ni är välkomna att återkomma i mitten av augusti om ni fortfarande har behov.
Den här typen av tjänster går att beställa från extern konsult.

Med vänliga hälsningar
Geografisk information