Baskarta

Baskartan är kommunens mest detaljerade karta. Den innehåller fastighetsinformation, höjdinformation, adresser, vägar, järnvägar, byggnader och övriga topografiska objekt.

Observera att om du vill försäkra dig om att all kartinformation inom det aktuella området är korrekt och aktuell så måste du beställa inmätning av området.

Utdrag ur baskartan till en situationsplan 

Om du ska bygga till eller bygga nytt på fastigheten behöver du lämna in en situationsplan när du ansöker om bygglov. Det är bygglovsenheten som avgör vilken karta du ska beställa för att göra din situationsplan. Följ deras instruktioner.

Beställ via vår e-tjänst Beställning av Nybyggnadskarta

Övriga beställningar av baskartor 

För att beställa en baskarta behöver du ange någon form av avgränsning för det område som du vill ha en baskarta över. Det kan vara i form av en markering på en kartbild, som en förteckning över vilka fastigheter som berörs, eller som en fil i något av de vanligaste GIS-formaten shape, dxf, dwg eller tab. I normalfallet levererar vi all kartinformation som finns i baskartan på platsen. Om du endast vill ha en del av informationen exempelvis höjdinformation eller fastighetsgränser kan vi leverera det istället.

Mejla uppgifterna och personnummer eller organisationsnummer samt en faktureringsadress till geografisk information, sbk.geoinfo@sodertalje.se.

Leverans av baskarta 

När du har beställt din karta får du en prisuppgift av oss och möjlighet att bekräfta din beställning. Vi levererar sedan kartan du har beställt per mejl i något av formaten dxf, dwg, shape, tab eller pdf. 

Kostnad baskarta

För aktuell taxa, se under dokument och länkar.