Baskarta

Bilden visar exempel av en baskarta. Till vänster är bakgrunden ett ortofoto och till höger är bakgrunden svart under baskartan.

Här nedan kan du läsa om kartprodukten baskarta som kan beställas av enheten Geografisk Information.

Har du frågor om baskartan, kontakta enheten Geografisk Information genom att ringa 08-523 010 00.

Vad är baskarta?

Baskartan är kommunens mest detaljerade karta och innehåller:
- fastighetsinformation
- höjdinformation
- adresser
- vägar
- järnvägar
- byggnader
- övriga topografiska objekt

Observera att om du vill försäkra dig om att all kartinformation inom ett område är korrekt och aktuell så måste en inmätning beställas av området.

Utdrag ur baskartan (för situationsplan)

Om du ska bygga till eller bygga nytt på fastigheten behöver du lämna in en situationsplan när du ansöker om bygglov.
En situationsplan är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och visar vad som planerar att göras på fastigheten.

Vid vissa mindre byggprojekt krävs endast ett utdrag ur baskartan till situationsplanen.
Vid större ny- eller ombyggnationer behövs en nybyggnadskarta.

Det är Bygglovenheten som avgör vilken karta du ska beställa för att göra din situationsplan. Följ deras instruktioner.

Utdrag ur baskartan till en situationsplan för bygglovsansökan gör du via e-tjänsten Beställning nybyggnadskarta

Mer information om bygglov kan läsas på sidan Bygglov och andra lov.

För mer information om nybyggnadskarta och utdrag ur baskartan till en situationsplan, läs på sidan Nybyggnadskarta.

Beställning övriga utdrag ur baskarta

I normalfallet levereras all information som finns i baskartan över önskat område. Undantag kan göras om du endast vill ha viss information från baskartan, exempelvis höjdinformation eller fastighetsgränser. Leverans av enbart denna information kan då göras.

Beställning för utdrag ur baskartan beställer du genom vår e-tjänst Beställning av utdrag ur baskarta.

Det finns även möjlighet att själva göra ett utdrag ur Södertälje kommuns webbkarta i formatet PDF. Instruktioner för hur du gör detta kan du läsa om i dokumentet Instruktioner - Utdrag ur webbkarta (PDF) som finns under Dokument och länkar.

 

Leverans av baskarta

När du har gjort en beställning av baskarta får du återkoppling om prisuppgifter och leveranstid. 

Leveransen av baskartan sker per mejl och kartan är i formaten DWG och PDF. Om annat format önskas ange det under övrigt vid beställning.

 

Kostnad baskarta

Utdrag ur baskarta upp till 0,5 hektar taxa

Utdrag ur baskarta större än 0,5 hektar taxa.

På sidan Taxa och avgifter kan du läsa om aktuella avgifter inom Södertälje kommun.