Baskarta

Bilden visar exempel av en baskarta. Till vänster är bakgrunden ett ortofoto och till höger är bakgrunden svart under baskartan.

Här nedan kan du läsa om kartprodukten baskarta som kan beställas av enheten Geografisk Information.

Har du frågor om baskartan, kontakta enheten Geografisk Information genom att ringa 08-523 010 00.

Vad är baskarta?

Baskartan är kommunens mest detaljerade karta och innehåller:
- fastighetsinformation
- höjdinformation
- adresser
- vägar
- järnvägar
- byggnader
- övriga topografiska objekt

Observera att om du vill försäkra dig om att all kartinformation inom ett område är korrekt och aktuell så måste en inmätning beställas av området.

Utdrag ur baskartan (för situationsplan)

Om du ska bygga till eller bygga nytt på fastigheten behöver du lämna in en situationsplan när du ansöker om bygglov.
En situationsplan är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och visar vad som planerar att göras på fastigheten.

Vid vissa mindre byggprojekt krävs endast ett utdrag ur baskartan till situationsplanen.
Vid större ny- eller ombyggnationer behövs en nybyggnadskarta.

Det är Bygglovenheten som avgör vilken karta du ska beställa för att göra din situationsplan. Följ deras instruktioner.

Utdrag ur baskartan till en situationsplan för bygglovsansökan gör du via e-tjänsten Beställning nybyggnadskarta

Mer information om bygglov kan läsas på sidan Bygglov och andra lov.

För mer information om nybyggnadskarta och utdrag ur baskartan till en situationsplan, läs på sidan Nybyggnadskarta.

Beställning övriga utdrag ur baskarta

För att beställa en baskarta behöver du ange någon form av avgränsning för det område som du vill ha en baskarta över.

Någon av dessa former kan användas för att visa avgränsningsområdet:
- Markering på en kartbild.
Du kan ta hjälp av kommunens externa webbkarta för att göra markering av avgränsningsområde på en kartbild. Läs mer om hur du kan använda webbkartan på sidan Webbkarta.
- Förteckning över vilka fastigheter som berörs.
- Filer i något av de vanligaste GIS-formaten (shape, dxf, dwg eller tab).

I normalfallet levereras all information som finns i baskartan över önskat område. Undantag kan göras om du endast vill ha viss information från baskartan, exempelvis höjdinformation eller fastighetsgränser. Leverans av enbart denna information kan då göras.

Beställning av baskarta görs genom att skicka mejl till enheten Geografisk Information, sbk.geoinfo@sodertalje.se.
De uppgifter som du måste skicka in vid beställning är:
- bifoga avgränsningsområde enligt någon av de format som beskrevs ovan
- personnummer eller organisationsnummer
- fakturaadress

Undantag gäller för utdrag ur baskartan för en situationsplan till bygglovsansökan. Läs vad som gäller för dessa beställing under rubriken Utdrag ur baskartan (för situationsplan) eller på sidan Nybyggnadskarta.

Det finns även möjlighet att själva göra ett utdrag ur Södertälje kommuns webbkarta och få ut utdrag i formatet PDF. Instruktioner för hur du gör detta kan läsa i dokumentet Instruktioner - Utdrag ur webbkarta (PDF) som finns under Dokument och länkar.

Leverans av baskarta

När du har gjort en beställning av baskarta får du återkoppling om prisuppgifter och möjlighet att bekräfta din beställning.
Leveransen av baskartan sker sedan enbart per mejl och kartan är i något utav formaten dxf, dwg, shape, tab eller pdf

Vid frågor om leverans av baskarta, kontakta enheten Geografisk Information, sbk.geoinfo@sodertalje.se

Kostnad baskarta

För aktuell taxa för beställning av baskarta, se under Dokument och länkar.

På sidan Taxa och avgifter kan du läsa om aktuella avgifter inom Södertälje kommun.