Flygbilder

Ortofoto

Ett ortofoto är en flygbild som har behandlats så att marken visas rakt ovanifrån som på en karta. 

Nedan i kartfönstret ser du kommunens webbkarta, där du kan se kommunens ortofoton.
I webbkartan kan du även ta ut områden i formatet pdf och skriva ut ortofoton med låg upplösning. Via denna länk kan du nå kommunens webbkarta.

Beställa ortofoto

Södertälje kommun har ortofoton över hela kommun för år 2020 med 8 cm upplösning.

Det finns möjlighet att beställa ortofoto över Södertälje kommun från enheten Geografisk Information.

Om du vill beställa ortofoto behöver du ange någon form av avgränsning för det område som du vill ha ett foto av.
Detta avgränsningsområde kan tas ut genom:
- Markering på en kartbild, ta gärna hjälp av kommunens webbkarta.
- Förteckning över fastigheter.
- Fil i något av de vanligaste GIS-formaten (shape, dxf, dwg, kml eller tab).

Leverans av ortofoto sker endast digitalt. De formaten som du kan välja mellan är tiff eller ecw.

Skicka in din beställning via mejl till enheten Geografisk Information, sbk.geoinfo@sodertalje.se.
De uppgifter som du måste skicka in vid beställning är:
- bifoga avgränsningsområde enligt någon av de format som beskrevs ovan,
- önskat format, antingen tiff eller ecw, för ortofotot,
- personnummer eller organisationsnummer,
- faktureringsadress.

Efter att du har gjort en beställning kommer du få återkoppling från enheten Geografisk Information, antingen via telefon eller mejl, där du kommer att informeras om bland annat prisuppgifter. Då får du också möjlighet att bekräfta din beställning och få en bekräftelse att din beställning mottagits.

Information om priser kan du läsa på sidan Taxor och avgifter, under Stadsbyggnadsnämnden