Flygbilder

Ortofoto

Ett ortofoto är ett flygfoto som har behandlats så att marken visas rakt uppifrån som på en karta. Vi har ortofoton över hela Södertälje kommun från år 2018 med 8 cm upplösning.

I kartfönstret nedan kan du se ortofotot i kommunens webbkarta. Där kan du även skapa pdf och skriva ut ortofotot med låg upplösning.

För att beställa ett ortofoto behöver du ange någon form av avgränsning för det område som du vill ha ett foto av. Det kan vara i form av en markering på en kartbild, som en förteckning över vilka fastigheter som berörs, eller som en fil i något av de vanligaste GIS-formaten shape, dxf, dwg, kml eller tab.

Du kan få bilderna i formaten tiff eller ecw.

Beställ din bild genom att mejla dina önskemål, ett organisationsnummer eller ett personnummer samt en faktureringsadress till Enheten för geografisk information.