Höjdinformation

Du kan beställa höjddata på följande sätt:

  • Beställ data i punktmolnsform från flygburen laserscanning, se nedan
  • Beställ höjddata i form av höjdpunkter och höjdkurvor, från baskartan.

Laserdata 

Kommunen har höjddata i form av punktmoln från en flygburen laserscanning över Södertälje tätort från 2010, med en punkttäthet av 8 punkter per kvadratmeter.

För att beställa laserdata behöver du ange någon form av avgränsning för det område som du vill ha höjddata från. Det kan vara i form av en markering på en kartbild, som en förteckning över vilka fastigheter som berörs, eller som en fil i något av de vanligaste GIS-formaten shape, dxf, dwg eller tab.

Vi levererar höjddata i las-format. För priser se Kommunens taxor och avgifter.

Beställ laserdata genom att mejla dina önskemål, ett organisationsnummer eller ett personnummer samt en faktureringsadress till geografisk information.