Höjdinformation

Bilden visar exempel på höjdinformation från laserscanning (vänster) och utdrag från baskartan (höger).

Här nedan kan du läsa om vilket sorts höjdinformation, så kallad höjddata, som kan beställas och hur du kan beställa denna från enheten Geografisk Information.

Du kan beställa två olika sorters höjdinformation:

  • Punktmolnsform från flygburen laserskanning, så kallad laserdata
  • Höjddata i form av höjdpunkter och höjdkurvor från baskartan

Vid frågor, kontakta enheten Geografisk Information genom att ringa
08-523 010 00.

Höjdkurvor och höjdpunkter från baskartan

Baskartan är kommunens mest detaljerade karta och innehåller:
- fastighetsinformation
- höjdinformation (höjdkurvor och höjdpunkter)
- adresser
- vägar
- järnvägar
- byggnader
- övriga topografiska objekt

Du kan göra en beställning av utdrag från baskartan från enheten Geografisk Information på Södertälje kommun.
Mer information hur du göra denna beställning kan du läsa på sidan Baskarta.

Laserdata

Laserskanning är en mätmetod som använder en laserstråle för att mäta avståndet mellan mätinstrumentet och ett mätobjekt. Laserstrålen skannar eller sveper över ett förbestämt område och kan därigenom mäta avståndet till ett stort antal punkter i området.

Södertälje kommun har höjddata i form av punktmoln från flygburen laserskanning, så kallad laserdata, över kommunens tätorter med omnejd. Data finns insamlat från åren 2023, 2021 samt 2017. Punkttätheten är 12-16 punkter per kvadratmeter.

Beställa laserdata

Det finns möjlighet att beställa laserdata över Södertälje kommun från enheten Geografisk Information.

Om du vill beställa laserdata behöver du ange någon form av avgränsning för det område som du vill ha laserdata över.
Detta avgränsningsområde kan tas ut genom:
- Markering på en kartbild, ta gärna hjälp av kommunens webbkarta
- Förteckning över fastigheter.
- Fil i något av de vanligaste GIS-formaten (geopackage, shape, dxf, dwg, kml, eller tab).

Leverans av laserdata sker endast digitalt. Formatet på denna höjdinformation är las-format.

Skicka in din beställning via mejl till enheten Geografisk Information, gis@sodertalje.se.
De uppgifter som du måste skicka in vid beställning är:
- bifoga avgränsningsområde enligt någon av de format som beskrevs ovan,
- personnummer eller organisationsnummer,
- faktureringsadress.

Efter att du har gjort en beställning kommer du få återkoppling från enheten Geografisk Information, antingen via telefon eller mejl, där du kommer att informeras om bland annat prisuppgifter. Då får du också möjlighet att bekräfta din beställning och få en bekräftelse att din beställning mottagits.

Kostnad laserdata

Information om priser kan du läsa på sidan Taxor och avgifter, under Stadsbyggnadsnämnden.

Vid frågor, kontakta enheten Geografisk Information genom att ringa
08-523 010 00.