Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta beskriver hur det ser ut på fastigheten eller i området där du vill göra en nybyggnad eller en tillbyggnad. Vi har tre typer av nybyggnadskartor, nybyggnad, tillbyggnad och utdrag ur baskarta.

Du behöver en nybyggnadskarta för att kunna göra en situationsplan. En situationsplan behöver du när du ska ansöka om bygglov. 

Observera att det alltid är bygglovsenheten som bestämmer vilken typ av karta du ska använda när du ansöker om bygglov. 

Beställer du en nybyggnadskarta innan vägar, ledningar, avlopp, fastighetsgränser och liknande är klara för området kan du behöva beställa en uppdaterad nybyggnadskarta när eventuella nya vägar, ledningar eller avlopp finns på plats. Vill du veta mer om det kan du ta kontakt med bygglovsenheten genom att ringa 08-523 010 00. 

Nybyggnadskarta, tillbyggnad

Nybyggnadskartan visar fastighetens läge i plan och läget för byggnader som redan finns på platsen samt markhöjder på platsen där det ska byggas.

Denna behöver du när du ansöker om bygglov för en komplementbyggnad eller en tillbyggnad. 

Nybyggnadskarta, nybyggnad

Nybyggnadskartan visar fastighetens mått och läge i plan. Den visar läget för byggnader som redan finns på platsen, markhöjder, gränser för byggrätt samt planbestämmelser. Till kartan hör en beskrivning med information om till exempel detaljplan, plan- och gatukostnad, servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar.

Denna behöver du när du ska bygga en huvudbyggnad inom detaljplanerat område eller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Utdrag ur baskarta

Vid vissa mindre byggprojekt krävs endast ett utdrag ur baskartan till situationsplanen. Det innebär att vi tar fram kartinformation från kommunens baskarta över den aktuella platsen. I detta fall krävs inte någon mätning på plats för situationsplanen.

Beställa en nybyggnadskarta 

Du beställer en nybyggnadskarta genom vår e-tjänst Beställning av nybyggnadskarta. 

Vi mejlar eller ringer till dig så att du vet att vi har tagit emot din beställning. Du får du också veta vad kartan kostar och hur lång leveranstiden är.

Det tar tid att göra en nybyggnadskarta 

Tänk på att beställa en nybyggnadskarta i god tid innan du söker bygglov. Handläggningstiden för en nybyggnadskarta är cirka 4-6 veckor.

I samband med längre ledigheter är handläggningstiden längre, som exempelvis under sommaren samt vid jul och nyår. 

Innan vi ritar nybyggnadskartan mäter en mätningsingenjör in den information på fastigheten som behövs inför bygget. Vi samlar också in annan information till kartan. När vi har all information som krävs sammanställer vi den och skapar en ny karta för just din tomt, och det är därför leveranstiden är lite längre än för andra kartor.

Leverans av nybyggnadskarta 

Vi skickar alltid en papperskarta och kartan i digitalt format (dwg,dxf,pdf) till dig när du beställer en nybyggnadskarta, nybyggnad eller tillbyggnad.

Kostnad nybyggnadskarta

För aktuell taxa, se under dokument och länkar.