Påvisning av gräns

Här nedan kan du läsa om olika sätt att påvisa var fastighetsgränser går.

Vad är en fastighetsgräns?

Fastighetsgräns är skiljelinje mellan fastigheter.

Fastighetsgränsen går mellan de gränspunkter som vanligtvis beslutats vid en lantmäteriförrättning.
Gränspunkter markeras genom gränsmarkeringar och dessa markeras vanligtvis på marken för att det ska vara möjligt att se gränsen och hävda fastigheten.
Det är gränsmarkeringarna som i första hand visar en fastighets utbredning och dessa markeringar placeras ut av Lantmäteriet.
I tätorter är gränspunkterna inte alltid markerade. I stället är de noggrant redovisade i förrättningsakten och möjliga att utvisa på marken vid behov.

För mer information om fastighetsgränser läs dokumentet Vart går gränsen?, se nedan under Lantmäteriets information om fastighetsgränser, eller på Lantmäteriets hemsida, lantmateriet.se.

Det finns flera olika sätt att påvisa var fastighetsgränserna går. De sätt som används kan vara både juridiskt bindande och inte juridiskt bindande.
Nedan kan du läsa om dessa olika sätt under respektive rubrik.

Juridiskt bindande

Särskild gränsutmarkering och fastighetsbestämning är två olika sätt att fastställa var fastighetsgränserna går. Båda dessa sätt är juridiskt bindande.

Om du vill beställa någon utav dessa åtgärder kan en ansökan göras hos Lantmäterimyndigheten.
För mer information om dessa åtgärder och hur du gör en ansökan finns på sidan Avstyckning och andra åtgärder.

Vid frågor, kontakta Lantmäterimyndigheten genom att ringa 08-523 010 00.

Inte juridiskt bindande - Gränsutvisning

Om du exempelvis ska bygga staket eller anlägga en rabatt och bara vill säkerställa att du gör det på rätt sida av gränsen kan du beställa en gränsutvisning. Detta sätt att fastställa fastighetsgränser är inte juridiskt bindande

Vid en gränsutvisning kommer en eller flera mätningsingenjörer till fastigheten och sätter ut en eller flera träpinnar som visar mellan vilka punkter som gränsen går. Gränsutvisningen är exakt men har ingen juridisk verkan. Det innebär att pinnarna visar var gränsen går men inget mer.

Gränsutvisningar kan bara göras om gränsen är helt klar, det vill säga att mätpunkterna är lagligt skapade och entydiga.

Mer information om gränsutvisning kan läsas på Lantmäteriets hemsida, lantmateriet.se.

Vid frågor, kontakta enheten Geografisk Information genom att ringa
08-523 010 00.

Beställa gränsutvisning

Gränsutvisning beställs från enheten Geografisk Information genom e-tjänst Beställning övrig mätning.

Efter att du har gjort en beställning kommer du att bli kontaktad, antingen via telefon eller mejl, så att du vet att din beställning har mottagits.

Vid frågor om beställning av gränsutvisning, kontakta enheten Geografisk Information genom att ringa 08-523 010 00.

Kostnad gränsutvisning

För aktuell taxa, se längre ner på sidan under Dokument och länkar i dokumentet kostnad gränsutvisning.

På sidan Taxor och avgifter kan du läsa om aktuella avgifter inom Södertälje kommun.