Stompunkter

Stompunkter är på marken varaktigt markerade punkter som är noggrannt bestämda i plan (x- och y-koordinater) och eller i höjd (z eller h).

Stompunkterna redovisas i plan i koordinatsystem ”Sweref 99 18 00”, och i höjd i höjdsystem RH 2000 fr.om. den 26 mars 2012 Tidigare höjdsystem var ”Södertälje lokala” (i Södertälje tätort) och ”Södertälje 1900” (i resten av kommunen). 

Beställning av stompunkter

Maila punktnummer tillsammans med personnummer eller organisationsnummer samt faktureringsadress till sbk.geoinfo@sodertalje.se. Du kan använda kartan ovan för att avgöra vilka punkter som du behöver.