Stompunkter

I webbkartans fönster kan du se information om stompunkter inom Södertälje kommun genom att föra muspekaren över punkterna på kartan.


Här nedan kan du läsa om stompunkter som kan beställas från enheten Geografisk Information.

Vid frågor, kontakta enheten Geografisk Information genom att ringa
08-523 010 00. 

Vad är en stompunkt?

En stompunkt är en fast markerad punkt med kända koordinater i plan (x- och y-koordinater) och/eller höjd (z eller h).
Markering av stompunkt på marken kan göras på olika sätt. Den kan exempelvis utgöras av ett rör nedslaget i mark till frostfritt djup, ståldubb i berg eller sten, hussockel eller liknande.
Stompunkternas huvudsakliga syfte är att utgöra referenspunkter vid inmätning för kartläggningsändamål av geografiska objekt. Exempel på geografiska objekt är vägar, fastigheter och hus.
Tillsammans bildar alla stompunkter ett stomnät.

I webbkartans fönster ovan kan du se Södertälje kommuns stompunkter. Stompunkterna redovisas i plan i koordinatsystem SWERF99-1800, och i höjd i höjdsystem RH2000.
Till och med den 26 mars 2012 användes för stompunkter ett lokalt höjdsystem inom Södertälje tätort och utanför tätorten i resterande kommunen användes höjdsystemet Södertälje 1900.

Observera att stompunkter som visas i webbkartan ovan kan ha förstörts eller försvunnit i verkligheten.
Om du upptäcker att en stompunkt saknas, är skadad på något sätt eller om du tror att en stompunkt riskerar att skadas, kontakta enheten Geografisk information (sbk.geoinfo@sodertalje.se).

Beställ stompunkter

Det finns möjlighet att beställa information om stompunkter inom Södertälje kommun från enheten Geografisk Information.

Om du vill beställa stompunkter behöver du ange någon form av avgränsning för det område som du vill ha stompunkter över.
Detta avgränsningsområde kan tas ut genom:
- Använda webbkartans fönster ovan för att avgöra vilka punkter som du behöver. 
- Markering på en kartbild, ta gärna hjälp av kommunens webbkarta. Läs hur du använder webbkartan på sidan Webbkarta
- Förteckning över fastigheter.
- Fil i något av de vanligaste GIS-formaten (shape, dxf, dwg, kml eller tab).

Skicka in din beställning via mejl till enheten Geografisk Information, sbk.geoinfo@sodertalje.se.
De uppgifter som du måste skicka in vid beställning är:
- bifoga avgränsningsområde enligt någon av de format som beskrevs ovan,
- personnummer eller organisationsnummer,
- faktureringsadress.

Efter att du har gjort en beställning kommer du få återkoppling från enheten Geografisk Information, antingen via telefon eller mejl, där du kommer att informeras om bland annat prisuppgifter. Då får du också möjlighet att bekräfta din beställning och få en bekräftelse att din beställning mottagits.

Information om priser kan du läsa på sidan Taxor och avgifter, under Stadsbyggnadsnämnden