Stompunkter

Stompunkter är på marken varaktigt markerade punkter som är noggrannt bestämda i plan (x- och y-koordinater) och eller i höjd (z eller h).

Stompunkterna redovisas i plan i koordinatsystem ”Sweref 99 18 00”, och i höjd i höjdsystem RH 2000 fr.om. den 26 mars 2012 Tidigare höjdsystem var ”Södertälje lokala” (i Södertälje tätort) och ”Södertälje 1900” (i resten av kommunen). 

Observera att stompunkter som visas i kartan kan ha förstörts eller försvunnit i verkligheten. Om du upptäcker att en stompunkt saknas, är skadad på något sätt eller om du tror att en stompunkt riskerar att skadas, kontakta Enheten för Geografisk information sbk.geoinfo@sodertalje.se.

Beställning av stompunkter

Maila punktnummer tillsammans med personnummer eller organisationsnummer samt faktureringsadress till sbk.geoinfo@sodertalje.se. Du kan använda kartan ovan för att avgöra vilka punkter som du behöver.