Stompunkter

I webbkartans fönster kan du se information om stompunkter inom Södertälje kommun genom att föra muspekaren över punkterna på kartan.


Nedan kan du läsa om stompunkter. 

Vid frågor, kontakta enheten Geografisk Information genom att maila sbk.geoinfo@sodertalje.se

Vad är en stompunkt?

En stompunkt är en fast markerad punkt med kända koordinater i plan (x- och y-koordinater) och/eller höjd (z eller h).
Markering av stompunkt på marken kan göras på olika sätt. Den kan exempelvis utgöras av ett rör nedslaget i mark till frostfritt djup, ståldubb i berg eller sten, hussockel eller liknande.
Stompunkternas huvudsakliga syfte är att utgöra referenspunkter vid inmätning för kartläggningsändamål av geografiska objekt. Exempel på geografiska objekt är vägar, fastigheter och hus.
Tillsammans bildar alla stompunkter ett stomnät.

I webbkartans fönster ovan kan du se Södertälje kommuns stompunkter. Stompunkterna redovisas i plan i koordinatsystem SWERF99-1800, och i höjd i höjdsystem RH2000.
Till och med den 26 mars 2012 användes för stompunkter ett lokalt höjdsystem inom Södertälje tätort och utanför tätorten i resterande kommunen användes höjdsystemet Södertälje 1900.

Observera att stompunkter som visas i webbkartan ovan kan ha förstörts eller försvunnit i verkligheten.
Om du upptäcker att en stompunkt saknas, är skadad på något sätt eller om du tror att en stompunkt riskerar att skadas, kontakta enheten Geografisk information (sbk.geoinfo@sodertalje.se).