500 bostäder ska byggas i Igelsta strand

Vad

Genom att omvandla Igelsta strand från industrimark till en levande stadsdel möter vi Södertäljes behov av hållbar stadsutveckling.

Vi planerar för omkring 500 bostäder i flerbostadshus och radhus. Bostäderna ska byggas i fem etapper längs med Igelstavikens strand.

Fyra ljusa punkthus med omkring 90 lägenheter kommer att byggas först. Storleken på lägenheterna är två, tre eller fyra rum och kök. Alla lägenheter kommer att ha sjöutsikt och balkong eller uteplats.

Vi vill ha blandade upplåtelseformer i våra bostadsområden, därför kommer det att finnas både hyres- och bostadsrättslägenhet i området.

Varför

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2035 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Igelsta strand ger oss möjlighet att öppna staden mot vattnet. Fler människor kan bo nära kanalen, centrum och kollektivtrafik. Området ska tillsammans med Kanalstaden binda samman Östertälje med Södertälje stadskärna. Det är också ett viktigt tillskott för att möta efterfrågan på bostäder i kommunen.

Vem

Södertälje kommun i samarbete med JM.

När

Projekteringen har startat och ritningar för infrastruktur och en park håller på att tas fram. Sommaren 2017 startar saneringen av området.

Preliminär byggstart 2018. Inflyttning tidigast 2020.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet på JM:s webbplats.