Planer öppna för synpunkter


Granskning 2: Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Åtäppan)

2020-02-19: Just nu är detaljplanen för del av Tveta-Valsta 4:1(Åtäppan) ute på ny granskning (granskning 2). Läs mer >