Planer öppna för synpunkter


Samråd: Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1, Åtäppan

2019-01-15: Just nu är detaljplanen för del av Tveta-Valsta 4:1, Åtäppan ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 21 februari 2019. Läs mer >