Planer öppna för synpunkter


Granskning: Detaljplan för Löjan m.fl.

2017-07-06: Just nu är detaljplanen för Löjan m.fl. ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till och med den 25 augusti. Läs mer >


Granskning: Hall 4:3 och Tysslinge 1:28

2017-06-29: Just nu är detaljplanen för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 25 augusti 2017. Läs mer >