Planer öppna för synpunkter


Samråd för detaljplan del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan)

2021-07-01: Just nu är detaljplanen del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan) ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 2 september 2021. Läs mer >


Samråd detaljplan för Floretten 1 och del av Östertälje 61:2

2021-06-28: Just nu är detaljplanen för Floretten 1 och del av Östertälje 61:2 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 20 augusti 2021. Läs mer >