Planer öppna för synpunkter


Granskning: Detaljplan för Härfågeln 6 m.fl.

2020-03-17: Just nu är detaljplanen för Härfågeln 6 m.fl ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 10 april 2020. Läs mer >