Planer öppna för synpunkter


Samråd: Ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.)

2021-04-06: Just nu är ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.) ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 28 april 2021. Läs mer >


Granskning: Detaljplan för Brostenen 2

2021-03-25: Just nu är detaljplanen för Brostenen 2 ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 15 april 2021. Läs mer >