Planer öppna för synpunkter


Samråd: Detaljplan för del av Ritorp 1:1 (Svaldungevägen)

2019-04-10: Just nu är detaljplanen för del av Ritorp 1:1 (Svaldungevägen) ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 6 maj 2019. Läs mer >