Planer öppna för synpunkter


Samråd: Ändring av byggnadsplan för Agdala 2:3 m.fl.

2019-12-09: Just nu är byggnadsplaneändringen för Agdala 2:3 m.fl. ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 7 januari 2020. Läs mer >


Samråd: Upphävande av tomtindelning för Kammaren 2

2019-12-04: Just nu är tomtupphävningsärendet för Kammaren 2 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 7 januari 2020. Läs mer >


Samråd: Ändring av byggnadsplan för Molstaberg 1:12 m.fl.

2019-12-02: Just nu är byggnadsplaneändringen för Molstaberg 1:12 m.fl. ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 7 januari 2020. Läs mer >


Granskning: Detaljplan för Repet 4 m.fl.

2019-11-28: Just nu är detaljplan för Repet 4 m.fl. ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 10 januari 2020. Läs mer >