Planer öppna för synpunkter


Samråd: Detaljplan för Karlberga 16 m fl

2018-11-14: Just nu är detaljplanen för Karlberga 16 m fl ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 31 december 2018. Läs mer >


Samråd: Detaljplan för Repet 4 m.fl.

2018-11-08: Just nu är detaljplanen för Repet 4 m.fl. ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 13 december 2018. Läs mer >