Planer öppna för synpunkter


Granskning: Detaljplan för del av Glasberga 1:15 (förskola)

2020-12-04: Just nu är detaljplanen för del av Glasberga 1:15 (förskola) ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 15 januari 2021. Läs mer >


Samråd: Detaljplan för del av Tellus 5

2020-12-01: Just nu är detaljplanen för del av Tellus 5 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 15 januari 2021. Läs mer >


Samråd: Detaljplan för Mariekälla 1:26

2020-11-30: Just nu är detaljplanen för Mariekälla 1:26 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till 15 januari 2021 Läs mer >


Samråd: Detaljplan för Haren 9, 12 & 16

2020-11-30: Just nu är detaljplanen för Haren 9, 12 & 16 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 15 januari 2021. Läs mer >