Planer öppna för synpunkter


Samråd: Detaljplan för del av Östaskolan 6 m.fl.

2021-10-19: Just nu är detaljplanen för del av Östaskolan 6 m.fl. ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till 19 november. Läs mer >


Samråd: Detaljplan för Fagotten 3

2021-10-18: Just nu är detaljplanen för Fagotten 3 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 5 november. Läs mer >