Planer öppna för synpunkter


Samråd: Detaljplan för Luna 1

2019-06-26: Just nu är detaljplanen för Luna 1 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 23 augusti 2019. Läs mer >