Planer öppna för synpunkter


Samråd: Detaljplan för del av Östertälje 1:15 m.fl. (Tallbacken)

2018-08-15: Just nu är detaljplanen för del av Östertälje 1:15 m.fl (Tallbacken) ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 10 september 2018. Läs mer >