Planer öppna för synpunkter


Granskning: Detaljplan för Kv. Dagliljan

2019-05-31: Just nu är detaljplanen för Kv. Dagliljan ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 26 juni 2019. Läs mer >


Samråd: Detaljplan för Skilleby 4:109

2019-05-13: Just nu är detaljplanen för Skilleby 4:109 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 3 juli 2019. Läs mer >


Samråd: Detaljplan för Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 m.fl. (Uthamnen)

2019-05-13: Just nu är detaljplanen för Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 m.fl. (Uthamnen) ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 27 juni 2019. Läs mer >