Planer öppna för synpunkter


Samråd: Detaljplan för Almen 10

2017-12-12: Just nu är detaljplanen för Almen 10 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 26 januari 2018 Läs mer >