Planer öppna för synpunkter


Granskning: Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1 (Besqab)

2019-12-20: Just nu är detaljplanen för del av Brunnsäng 1:1 (Besqab) ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 24 januari 2020. Läs mer >


Granskning: Detaljplan för Skilleby 4:109

2019-12-18: Just nu är detaljplan för Skilleby 4:109 ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 24 januari 2020. Läs mer >