Planer öppna för synpunkter


Granskning: Detaljplan för del av Östaskolan 6

2022-05-03: Just nu är detaljplanen för del av Östaskolan 6 ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 24 maj 2022. Läs mer >


Samråd: planprogram Södertuna

2022-03-21: Just nu är planprogram för Södertuna ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram tills den 10 juni 2022 Läs mer >