Planer öppna för synpunkter


Samråd: Detaljplanen för del av Kallfors 1:4 (Norra Myrstugan)

2018-10-15: Just nu är detaljplanen för del av Kallfors 1:4 (Norra Myrstugan) ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den  30 november 2018. Läs mer >