Planer öppna för synpunkter

Granskning. Viksberg 2:1 m.fl.

2017-12-04

Just nu är detaljplanen för Viksberg 2:1 ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 29 december 2017.

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om detaljplanen för Viksberg 2:1.