Planer öppna för synpunkter

Granskning: Ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.)

2019-11-01

Just nu är ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.) ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot till och med 28 november 2019.

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om Ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.)