Planer öppna för synpunkter

Granskning: Detaljplan för Härfågeln 6 m.fl.

2020-03-17

Just nu är detaljplanen för Härfågeln 6 m.fl ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 10 april 2020.

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om detaljplanen för Härfågeln 6 m.fl.