Planer öppna för synpunkter

Granskning: Detaljplan för Repet 4 m.fl.

2019-11-28

Just nu är detaljplan för Repet 4 m.fl. ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 10 januari 2020.

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om Detaljplan för Repet 4 m.fl.