Planer öppna för synpunkter

Granskning: Hall 4:3 och Tysslinge 1:28

2017-06-29

Just nu är detaljplanen för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 25 augusti 2017.

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om detaljplanen för Hall och Tysslinge.