Planer öppna för synpunkter

Plansamråd för del av Oxelgrenshagen 1:1 (Visenten 4)

2018-02-12

Just nu är detaljplanen för del av Oxelgrenshagen 1:1 (Visenten 4)ute på plansamråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till och med 6 april 2018.

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om detaljplanen för Oxelgrenshagens 1:1 (Visenten 4)