Planer öppna för synpunkter

Samråd: Detaljplan för del av Ritorp 1:1 (Svaldungevägen)

2019-04-10

Just nu är detaljplanen för del av Ritorp 1:1 (Svaldungevägen) ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 6 maj 2019.

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om detaljplanen för del av Ritorp 1:1 (Svaldungevägen).