Planer öppna för synpunkter

Samråd: Detaljplan för Almen 10

2017-12-12

Just nu är detaljplanen för Almen 10 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 26 januari 2018

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om detaljplanen för Almen 10