Planer öppna för synpunkter

Samråd: Detaljplan för Luna 1

2019-06-26

Just nu är detaljplanen för Luna 1 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 23 augusti 2019.

Samrådsmöte kommer att hållas den 21 augusti 2019 i Södertälje stadshus kl. 18:00. Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan för Luna 1.