Planer öppna för synpunkter

Samråd: Detaljplan för del av Vagnmakaren 5

2019-06-20

Just nu är detaljplanen för del av Vagnmakaren 5 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 9 augusti 2019.

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om detaljplanen för del av Vagnmakaren 5. Samrådsmöte ska hållas den 1 augusti 2019 i Södertälje stadshus kl. 18:00.