Planer öppna för synpunkter

Samråd detaljplan för Floretten 1 och del av Östertälje 61:2

2021-06-28

Just nu är detaljplanen för Floretten 1 och del av Östertälje 61:2 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 20 augusti 2021.

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om detaljplanen för Floretten 1 och del av Östertälje 61:2.