Planer öppna för synpunkter

Granskning: Detaljplan för Glasberga sjöstad, etapp 2, södra delen

2019-05-13

Just nu är detaljplanen för Glasberga sjöstad, etapp 2, södra delen ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 4 augusti 2019.

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om detaljplanen för Glasberga sjöstad, etapp 2, södra delen.