Planer öppna för synpunkter

Samråd: Detaljplan för Hjälmsättra 1:3

2020-04-30

Just nu är Detaljplan för Hjälmsättra 1:3 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till 31 maj 2020.

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om detaljplan för Hjälmsättra 1:3.