Planer öppna för synpunkter

Samråd för detaljplan del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan)

2021-07-01

Just nu är detaljplanen del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan) ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 2 september 2021.

Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan för detaljplanen del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan)