Medborgardialog Ekeby med omnejd

2018 hade vi en medborgardialog för Ekeby med omnejd. Hur tyckte ni att området i Enhörna kan utvecklas på sikt? Nu har i sammanställt dialogen.

Kunskapsinhämtande dialog
På initiativ från Enhörna kommundelsnämnd beslöts att hålla en dialog om Ekebys utveckling. Dialogen genomfördes som en del i arbetet inför framtida planeringsprojekt för Ekeby. Syftet med dialogen var att få in synpunkter och information från medborgare som bor och verkar i Ekeby i ett tidigt skede, innan det finns några färdiga förslag. Syftet med dialogen var att få in synpunkter och information från medborgare som bor och verkar i Ekeby i ett tidigt skede, innan det finns några färdiga förslag. Hur ser vardagslivet ut för de boende i Ekeby idag? Vad ska bevaras och vad behöver utvecklas? Dialogen innebar att besökare kunde berätta för politikerna om hur de upplever området utifrån fyra teman; 1. Framtida bebyggelse, 2. Trygghet, 3. Aktiviteter och platser samt 4. Trafik.

Parallellt med dialogerna har det funnits möjlighet att tycka till om Ekeby via en webenkät på kommunens hemsida.

Många synpunkter rörande Ekeby tätort med omnejd kom in under både dialogtillfällena och webenkäten. I sammanställningen har samtliga inkomna synpunkter sammanställts. Texten utgörs endast av inkomna synpunkter, inga kommentarer från kommunen. Sammanställningen kommer utgöra underlag inför fortsatt planering.

Varför tidig dialog?

Tidig dialog i stadsutvecklingsprocesser gör att människor får större möjlighet att påverka utvecklingen av sin närmiljö. Målet är att få en övergripande bild av vilka platser som anses värdefulla samt vad som behöver förbättras. Medverkan i en tidig dialog ger dessutom deltagarna ökad förståelse för att människor har olika syn på utvecklingen.