Medborgardialog Ekeby med omnejd

Nu har du chansen att vara med i medborgardialog för Ekeby med omnejd. Hur kan det området i Enhörna utvecklas på sikt? Vad vill du se för förändring?

Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje arbetar med utveckling av ditt bostadsområde.  Vi tittar på hur Ekeby med omnejd i Enhörna kan förändras på sikt, till exempel gator, bebyggelseområden, grönområden och parker. Arbetet befinner sig i ett tidigt skede och kommunen bjuder nu in dig som bor eller verkar i området att vara med och bidra till arbetet.

Vi behöver din hjälp och ser fram emot din medverkan!

Nu bjuder vi in dig som bor och verkar i området att dela med dig av dina tankar, erfarenheter och förslag. Det är du som är experten på ditt område.

  • Fyll i den digitala enkäten. Här kan du enkelt peka ut och berätta det du vill med området. Enkäten är öppen till 8 april 2018.
  • Kom och träffa politiker och tjänstemän i Mötesplatsen i Ekeby, Enhörna den 3 april klockan 16.00-19.00 för öppen dialog om området.
  • Mejla eller posta dina synpunkter till oss: sbk.plan@sodertalje.se  Planenheten, Samhällsbyggnadskontoret, 151 89 Södertälje