Medborgardialog Ronna

Nu har du chansen att vara med i dialog för Ronna. Hur kan det området utvecklas på sikt? Vad vill du se för förändring?

Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje arbetar med utveckling av ditt bostadsområde.  Vi tittar på hur Ronna kan förändras på sikt, till exempel gator, bebyggelseområden, grönområden och parker. Det gör vi genom att skapa en strukturplan. Idén bakom strukturplanen är att förtäta och bygga fler bostäder i stadsdelen. Ronna är en av flera stadsdelar som pekats ut som tyngdpunkter i staden, i kommunens översiktsplan och förslag till utbyggnadsstrategi.  

Vi behöver din hjälp och ser fram emot din medverkan!

Nu bjuder vi in dig som bor och verkar i området att dela med dig av dina tankar, erfarenheter och förslag. Det är du som är experten på ditt område.

  • Fyll i den digitala enkäten. Här kan du enkelt peka ut och berätta det du vill med området. Enkäten är öppen till 1 juli 2018.
  • Mejla eller posta dina synpunkter till oss: sbk.plan@sodertalje.se  Planenheten, Samhällsbyggnadskontoret, 151 89 Södertälje