Medborgardialog Ronna

Nu har du chansen att vara med i dialog för Ronna. Hur kan det området utvecklas på sikt? Vad vill du se för förändring?

Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje arbetar med utveckling av ditt bostadsområde.  Vi tittar på hur Ronna kan förändras på sikt, till exempel gator, bebyggelseområden, grönområden och parker. Det gör vi genom att skapa en strukturplan. Idén bakom strukturplanen är att förtäta och bygga fler bostäder i stadsdelen. Ronna är en av flera stadsdelar som pekats ut som tyngdpunkter i staden, i kommunens översiktsplan och förslag till utbyggnadsstrategi.  

Webbankäten är nu stängd. Tack till alla som medverkade!