Medborgardialog om strukturplaner

Nu har du  chansen att vara med i arbetet kring strukturplaner för ditt närområde i Järna. Det är nordöstra centrala Järna som står i fokus.

Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje arbetar med ett flertal strukturplaner inom kommunen. En strukturplan visar på ett övergripande sätt hur stadsdelar kan förändras på sikt, till exempel gator, torg, bebyggelseområden, grönområden och parker.

Arbetet befinner sig i ett tidigt skede och kommunen bjuder nu in dig som invånare att vara med och bidra till arbetet. Nu är det dags för dig som bor och verkar i nordöstra centrala Järna.

 

Vi behöver din hjälp och ser fram emot din medverkan!

Nu bjuder vi in dig som bor och verkar i området att dela med dig av dina tankar, erfarenheter och förslag. Det är du som är experten på ditt område.

Så här kan du vara med:

  • Fyll i den digitala enkäten. Här kan du enkelt peka ut och berätta det du vill med området. Enkäten är öppen från 23 februari - 25 mars 2018.
  • Kom och träffa Järna kommundelsnämnd, politiker och tjänstemän i Tavestaskolan den 7 mars, klockan 16.00-19.00 för öppen dialog om området.
  • Mejla eller posta dina synpunkter till oss: sbk.plan@sodertalje.se 
    Planenheten, Samhällsbyggnadskontoret, 151 89 Södertälje