Medborgardialog om strukturplaner

Nu har du som medborgare chansen att vara med i arbetet kring strukturplaner för ditt närområde i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret inleder med strukturplaner för de tre områdena Lina, Mariekälla & Saltskog samt Bårsta & Blombacka .

Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje arbetar med ett flertal strukturplaner inom kommunen. En strukturplan visar på ett övergripande sätt hur stadsdelar kan förändras på sikt, till exempel gator, torg, bebyggelseområden, grönområden och parker.

Arbetet befinner sig i ett tidigt skede och kommunen bjuder nu in dig som invånare att vara med och bidra till arbetet. Det här samarbetet inleds i de tre områdena Lina, Mariekälla & Saltskog samt Bårsta & Blombacka.

Vi behöver din hjälp och ser fram emot din medverkan!

Du kan delta i arbetet genom att vara med i den digitala enkäten för området. Enkäten är öppen från 7 december till 21 januari.

Digital enkät för Lina:

Digital enkät för Bårsta & Blombacka:

Digital enkät för Mariekälla & Saltskog:

Mejla eller posta dina synpunkter.

Vill du inte delta i enkäten är du välkommen att mejla eller posta dina synpunkter till oss.

Post: Planenheten, Samhällsbyggnadskontoret, 151 89 Södertälje

E-post: sbk.plan@sodertalje.se