Fördjupade översiktsplaner och ortsanalyser


Fördjupad översiktsplan för Järna

Den fördjupade översiktsplanen för Järna är till för att användas som underlag för fortsatt planering och byggande i Järna. Läs mer >


Fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna

Den fördjupade översiktsplanen för Ytterenhörna är till för att användas som underlag för fortsatt planering och byggande i Ytterenhörna. Läs mer >


Ortsanalys för Hölö

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en ortsanalys av Hölö. Ortsanalysen är ett verktyg för att förstå Hölös historia, dess aktuella situation och förutsättningar och dess utvecklingsmöjligheter. Syftet med ortsanalysen är att den ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag för den fysiska planeringen. Läs mer >


Ortsanalys för Mölnbo

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en ortsanalys av Mölnbo samhälle. Ortsanalysen är ett verktyg för att förstå Mölnbos historia, dess aktuella situation och förutsättningar och dess utvecklingsmöjligheter. Syftet med ortsanalysen är att den ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag för den fysiska planeringen. Läs mer >