Detaljplaner från 2006 till 2015 och delar av 2016

På den här sidan kan du hitta gällande detaljplaner som har vunnit laga kraft mellan 2006 och största delen av 2016.

Inom kort kommer du att kunna hitta alla gällande planer via en webbkarta. Innan planerna finns tillgängliga här kan du få hjälp av kontaktcenter. 

Detaljplanerna på denna sida är uppdelade efter kommundel. 

Södertälje tätort med omgivningar
Järna
Vårdinge
Enhörna
Hölö-Mörkö