Nabben (185/1974)

Ändring av bestämmelser för byggnadsplan för Nabben (185/1974).

Handlingarna återfinns under "Laga kraft handlingar".