Glasberga etapp 2 (P1431C)

Detaljplan för Glasberga, etapp 2, södra och norra delarna.