Klubban (P1206C + P1206:II)

Detaljplan för Klubban samt fastighetsplan för området.

Handlingarna återfinns under "handlingar".