Sandviken byggnadsplan (P852C + P1158)

Byggnadsplan för Sandviken samt tillägg till detaljplan.

Byggnadsplan (äldre form av detaljplan) som gäller för området Sandviken i Enhörna.