Detaljplaner för Mariekäll och Västergård

På denna sida finns ett urval av gällande detaljplaner för områdena Mariekäll och Västergård. Planenheten arbetar med att fler detaljplaner ska bli tillgängliga. Om plankarta eller planbeskrivning för ditt område inte finns här kan du kontakta Kontaktcenter för att få gällande detaljplan för din fastighet.