Detaljplaner för Östertälje och Fornhöjden

På denna sida finns ett urval av gällande detaljplaner för Östertälje och Fornhöjden. Om plankarta eller planbeskrivning för ditt område inte finns här kan du kontakta Kontaktcenter för att få gällande detaljplan för din fastighet.