Detaljplaner för Ronna och Lina

På denna sida finns ett urval av gällande detaljplaner för områdena Ronna och Lina. Planenheten arbetar med att fler detaljplaner ska bli tillgängliga. Om plankarta eller planbeskrivning för ditt område inte finns här kan du kontakta Kontaktcenter för att få gällande detaljplan för din fastighet.