Detaljplaner från 2016 och framåt

På den här sidan kan du hitta de detaljplaner som har vunnit laga kraft från 2016 och framåt. När en detaljplan vunnit laga kraft börjar den gälla och man kan ge bygglov för det som planen medger.


Del av Mariekälla 1:1 - McDonald´s

Detaljplanen innebär ny planläggning för restaurangen McDonald´s. Läs mer >


Del av Kolpenäs 1:1 och Södra 1:2 (Tingsrätten)

Detaljplanen innebär större lokaler för verksamheten. Läs mer >


Tvetaberg 5:1, m.fl. Stadan och Nabben

Detaljplanen innebär möjlighet till kommunalt vatten och avlopp för området. Läs mer >


Jasminen 4

De gällande detaljplanerna från 1949 och 1956 fortsätter att gälla jämsides med denna planändring. Läs mer >


Förstugan 3 (Bårsta skola)

Gällande detaljplan från 1963 fortsätter att gälla jämsides med denna planändring/upphävande. Läs mer >


Gullvivan 4

Ändring avser endast fastigheten Gullvivan 4. Ändringen skall möjliggöra delning av fastigheten. Läs mer >


Del av Glasberga 1:15 (Glasberga Sjöstad)

Detaljplanen innebär ändringar gällande planbestämmelser för fem närliggande bostadskvarter. Läs mer >


Karlberga 16 m.fl.

Detaljplanen innebär en ändring av gällande plan för att utöka byggrätten. Läs mer >


Del av Ritorp 1:1 (Svaldungevägen)

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga klart Svaldungevägen. Läs mer >


Skilleby 4:59 (Skilleby 4:109)

Detaljplanen omfattar fastigheten Skilleby 4:109 samt delar av fastigheten Skilleby 4:59. Läs mer >