Tillverkaren 1

Detaljplanen möjliggör ett mer effektivt sätt att nyttja tomten.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för utökning av befintlig verksamhet inom fastigheten.