Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1 - Bovieran

Detaljplan för +55-boende.

Detaljplanen möjliggör 48 bostäder för seniorer. Exploatörens koncept bygger på tre huskroppar i tre våningar runt en gemensam inglasad trädgård. Trädgården har tropisk miljö med medelhavsklimat  Planområdet ligger nordöst om Brunnsängs centrum. Planområdet är sedan tidigare planlagt för park och plantering och har använts som rugbyplan.