Del av Brunnsäng 1:1 - Bovieran

Detaljplanen möjliggör att marken används till bostäder, i närheten av befintlig bebyggelse.

Planens syfte är att möjliggöra att marken används för ett boende i åldern +55.