del av Kolpenäs 1:1 och Södra 1:2  (Tingsrätten)

Domstolsverket är i behov av större lokaler i Södertälje.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnad med tingsrätt i Södertälje. Befintlig tingsrätt kommer flytta drygt en km söderut från nuvarande placering, i kvarteret Solen till delar av fastigheterna Kolpenäs 1:1 och Södra 1:2. Planområdet ligger i ett befintligt verksamhetsområde med bland annat polishuset.  Planområdet gränsar till spårområde som trafikeras av Stockholms lokaltrafik.