Del av Kolpenäs 1:1 och Södra 1:2  (Tingsrätten)

Detaljplanen innebär större lokaler för verksamheten.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnad med tingsrätt.