Del av Kolpenäs 1:1 och Södra 1:2  (Tingsrätten)

En ny detaljplan görs då verksamheten har behov av större lokaler.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnad med tingsrätt.