Del av Ritorp 1:1 (Svaldungevägen)

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga klart del av Svaldungevägen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra färdigställande av del av Svaldungevägen. Marken har inte varit planlagd tidigare.