Enen 10

Detaljplanen innebär en ändring av tillåten verksamhet inom fastigheten.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra kontor och centrumverksamheter inom fastigheten Enen 10 samt att bevara kulturhistoriska värden av den befintliga bebyggelsen.