Grävmaskinen 6

Ändringen av detaljplanen skall möjliggöra byggande av flexibla verksamhetslokaler för småföretagare.

Syftet med planändringen är att justera byggnadshöjd och byggnadsarea samt att upphäva fastställd fastighetsindelning för Grävmaskinen 6. Ändringen skall möjliggöra byggande av flexibla verksamhetslokaler för småföretagare. Ändringen bidrar till en positiv utveckling av verksamhetsområdet.