Del av Mariekälla 1:1 - McDonald´s

Detaljplanen innebär ny planläggning för restaurangen Mcdonald´s.

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att upprätta restaurangbyggnad med drive-thru inom området.