Del av Mariekälla 1:1 - (McDonald´s)

Detaljplanen innebär ny planläggning för restaurangen McDonald´s.

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att upprätta restaurangbyggnad med drive-thru inom området.