Tegelstenen 75

Planändring innebär justering av planbestämmelserna så att bland annat alla lägenheter ges möjlighet till inglasade altaner/ uterum